SUGER SOAP

35.00kr

Suger Soap rengör, tar bort smuts, fett m.m. samt förbereder alla ytor innan de ska målas om och den är helt ofarlig.

Funkar dessutom perfekt som rengöringsmedel för hushållet.

Ett giftfritt rengöringsmedel för dina möbler innan målning.
Användning: Spraya rikligt med Bartolin Suger Soap på ytan som skall rengöras. Använd en trasa eller svamp och arbeta från botten till toppen för att undvika rinn-linjer.
Skölj med rent vatten och låt torka.
Försiktighetsåtgärd: Eventuellt spill ska torkas upp¨omedelbart då fläckar annars kan uppstå. Täck polerade ytor, mattor och mjuka möblerför att undvika stänk.
Använd gummihandskar för at skydda känslig hud.
Ej ätbart. Förvaras utom räckhåll för barn.
Innehåller: Mindre än 5% anjoniska ytaktiva medel. Mindre än 5%-icke -joniskt ytaktiva medel.
Datablad med ingredienser kan erhållas från www.bartoline.co.uk